Euro
Pretraga

Kakav je postupak?

Na Look2all.com ili Rentašop.com imate e mail ili telefon na koji nas možete kontaktirati. 

Nakon toga se prelazi na komunikaciju putem web portala kako bi se svi dogovori između klijenta i Look2all dokumentovali , i u skladu s tim pristupili izradi e trgovine prema zahtjevu i želji klijenta. 

Klijent dobija Obrazac 1 koji je potrebno popuniti radi stvaranja e trgoviine u skladu s zahtjevom. 

Kreiran da kllijent popuni sve relevantne i bitne informacije koje su potrebne da bi se kreirala
e trgovina . U obrascu su uključene informacije o klijentu , firmi, brandu, vrsta trgovine, način
poslovanja, broj artikala, način plaćanja, postavke dostave, narudžbe, dobavljača, skladišta,
dodatne usluge i slično. Obrazac je kreiran za jednostavan i praktičan unos. Uz Obrazac 1 ,
klijentu se obavezno dostavlja i Ugovor o zaštiti i tajnosti podataka između Look2All i klijenta.

Nakon toga se pristupa 2. fazi. Definira se dizajn , vizualni identitet, postavke administracije u saradnji s klijentom . U ovoj
fazi se potpisuje Ugovor o pruženoj usluzi u ovisnosti od modela koji je klijent izabrao. 
Također se u ovoj fazi klijent treba opredijeliti i o Ugovoru o održavanju.

Nakon što se završi proces izrade e trgovine pristupa se obostranoj kontroli e trgovine. U kontroli se
klijentu dostavlja Obrazac br 2 -Kontrola i kvaliteta e trgovine. U ovoj fazi klijent pristupa e trgovini
te relevantim alatima ispituje kvalitet i brzinu izvođenja e trgovine na internetu. Također utvrđuje se dizajn i izgled stranice te se pristupa izmjenama ako klijent zahtijeva. 

Nakon toga e trgovina počinje da radi.

Podrška i edukacija su navedene za svaki paket.

Rješavanje neusaglašenosti

Look2All je za slučajeve problema ili neusaglašenosti pripremio 3 opcije:

Forma obrasca na web platformi Look2All

Baza znanja ( svi dokumenti , tutorijali i upustva

Help Desk -Korisnička podrška -u toku radnog vremena direktna komunikacija, a van radnog vremena primjena inteligentnog sistema koji je programiran da dostavi klijentu unaprijed definisane upute,smjernice iili kod hitnih slučajeva ostvari direktnu komunikaciju s podrškom

Arhiviranje dokumentacije
U sklopu ponuđenih modela e trgovine jasno su definisane stavke arhiviranja podataka i
dokumentacije što je u ovom slučaju back up u određenim vremenskim intervalima.