Euro
Pretraga

PREMIUM

€1750,00
€2000,00

SADRŽAJ PAKETA

BESPLATNO START

Svi proizvodi iz paketa START su besplati i uključeni u paket.

BESPLATNO BIZNIS

Svi proizvodi iz paketa BIZNIS su besplatni i uključeni su u paket.

BESPLATNO PREMIUM

Svi proizvodi iz paketa PREMIUM su besplati i uključeni u paket.

POPUST

Svi proizvodi iz paketa EKSKLUZIV su jeftiniji 50%.

ARTIKALA

Moguće je kreirati i upravljati sa 5000 proizvoda ili usluga.

ADMINISTRACIJA

Administracija se vrši kroz administrativni panel i mogu se kreirati 8 naloga.

DIZAJN

U paketu dolazi izbor od 31 teme/dizajna. Dizajn možete odabrati prilikom odabira paketa ili naknadno.

PODRŠKA

U toku prvog mjeseca dajemo 24h besplatne podrške koju možete utrošiti na usluge po izboru.

ODRŽAVANJE

Održavanje podrazumijeva sedmično praćenje i čišćenje dnevnika događaja.

AKTIVACIJA

Aktivacija web-trgovine se izvršava u roku 48h nakon potvrđene uplate.

SERVER

Dijeljeni VPS sa 8 procesora, 30GB RAM-a, 200GB NVMe diskom i 600Mb konekcijom.

DODACI

Više od 150 dodataka uz napomenu da ne rade svi dodaci sa svim dizajnima. Informišite se na stranicama dizajna ili upitajte nas.

BACKUP

Backup baze se vrši 1x u 7 dana

PROMJENE

Moguće je izvršiti promjenu na bilo koji drugi paket, kao i dodati ili otkazati ugovorene usluge u reklamnom roku ili nakon isteka ugovorenog perioda.

Da bi ste brzo i jednostavno pokrenuli web trgovinu upoznajte se sa procesom.
Opis procesa pogledajte na ovom linku.