Pretraga
Filters
Korpa je prazna.

Uslovi korištenja

Informacije o obrtu za pružanje usluga internetske djelatnosti

Obrt Look2All se bavi pružanjem usluge informacijske djelatnosti

Tešanjska 24

71000 Sarajevo

Vlasnik : L.Pencl

 

Adresa elektroničke pošte

look2allweb@gmail.com

 

Opće odredbe

Obrt Look2All ( u daljem tekstu : Look2All.com ) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni look2all.com  Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga ,internetske djelatnosti, upravljanja sadržajem te prodajom platforme za e trgovinu.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za  Korisnike Web stranice  Look2All.com ( u daljem tekstu Korisnik)  i odnose se na korištenje Internetske stranice Look2All.com . Korištenjem Internetske stranice Korisnik iskazuje da se slaže s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice Look2All.com  u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Look2All.com   te prihvata da Look2All.com  nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Web stranica Look2All.com  napravljena u dobroj namjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o obrtu  i uslugama koje pruža.  Look2All.com  ne garantuje, bilo izravno bilo implicitno, potpunost, tačnost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim web stranicama, kao ni na drugim web stranicama, uključujući web stranice trećih osoba na koje ove web stranice upućuju. Skrećemo vam pozornost da se ovi uvjeti korištenja ne primjenjuju na pružanje  Look2All.com  usluga i/ili isporuku naših proizvoda koji se oglašavaju, te se mogu naručiti putem web stranice  Look2All.com . Na pružanje web stranice Look2All.com  usluga odnosno kupnju proizvoda primjenjuju se odredbe ugovora koji se zasebno zaključuje sa svakim pojedinačnim korisnikom, kao i mogući opći uvjeti za pružanje usluga odnosno isporuku proizvoda koji povremeno mogu biti na snazi.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Look2All.com nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Look2All.com, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na  Look2All.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo  Look2All.com, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Korisnik izričito potvrđuje da  Look2All.com nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana .Ni u kojem slučaju  Look2All.com   neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Look2All.com  će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Sjedište  Look2All.com je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice Look2All.com


Look2All.com poziva Korisnika da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

Look2All.com preporučuje Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Look2All.com. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezici komunikacije na Look2All.com su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvatski, Bosanski i Srpski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Trajanje i raskid ugovora

Look2All.com će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku tražene usluge.

Ugovor koji Korisnik sklapa s Look2All.com za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Look2All.com i te izvršenim plaćanjem od strane Korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Look2All.com  i kupca.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Look2All.com
Korisnik može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljenu uslugu ili proizvod. Ako Korisnik nije zadovoljan uslugom, Korisnik treba zahtjev dostaviti Look2All.com  u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja usluge ili proizvoda. pa Vas molimo da u tom slučaju kontaktirate Look2All.com  putem pošte:  Tešanjska 24 , Sarajevo, 71000  ili maila: look2allweb@gmail.com

 

top